Kto musi zapłacić podatek?

Podatki od nieruchomości są jednym z wielu obowiązków fiskalnych nakładanych na obywateli przez państwo i tak naprawdę podatek ten bezpośrednio lub pośrednio musi płacić każdy z nas. Dlaczego? Nawet jeśli mamy mieszkanie w bloku, nasz czynsz również zawiera w sobie cząstkę podatku od nieruchomości, jaki musi uiszczać spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa.

Można więc zaryzykować stwierdzenie, że w gruncie rzeczy ucieczki od tej formy fiskalnego obciążenia nie ma. Czy jednak na pewno? W pewnych sytuacjach może być inaczej.

Płatnicy w praktyce

Generalnie płatnikami podatku od nieruchomości są zarówno osoby fizyczne posiadające swoje nieruchomości, jak też osoby prawne, a więc przedsiębiorcy. Wykorzystywanie terenów lub budynków na potrzeby aktywności gospodarczej także rodzi obowiązek podatkowy względem fiskusa na odcinku podatku od nieruchomości.

Także użytkownicy wieczyści gruntów muszą taki podatek uiszczać. Wynika to z przepisów ustawowych.

Rolnik wyjdzie na swoje

Zwolnieni z opłacania podatku od nieruchomości są rolnicy. To kolejny przywilej, jakim może cieszyć się ta grupa społeczna i zarazem zawodowa.

Użytki rolne, bez względu na swoje rozmiary, nie są objęte podatkiem. Dotyczy to zarówno terenów uprawnych i przeznaczonych pod wypas zwierząt, jak też wszelkich zabudowań wykorzystywanych do realizowania regularnych zadań związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Dodajmy, że z podatku zwolnione są także tereny będące w użyciu jednostek samorządowych.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.